Stiftelsen

SHG Seniorboende drivs av Stiftelsen Hem för Gamla i Örebro som stiftades 1952 . Det är en icke vinstdrivande stiftelse med ändamål att skapa bra bostäder för äldre personer företrädesvis i Örebro.

Stiftelsen är religiöst, politiskt och i andra avseenden obunden. Den har stiftats och drivits genom åren av personer som varit intresserade av äldreboendefrågor. Stiftelsens kapital har genom åren byggts upp genom gåvor och donationer, vilket möjliggjort investeringar i fastigheterna och nuvarande verksamhet.

Förutom SHG Seniorboende äger Stiftelsen en fastighet med vårdboende, - Backagården, där verksamheten drivs av Örebro kommun.

Ytterst ansvarig för Stiftelsens verksamhet är en styrelse, där våra styrelseledamöter har ett övergripande ansvar för olika delar av stiftelsens verksamhet.

Vidare finns en intendent som sköter kansliet, fastigheterna samt den dagliga kontakten med husmödrar, hyresgäster och Gårdarna.

Styrelsesammansättning
Organisation