Organisation

Intendent
Madelene Olsevik

Husmödrar Kallingska Gården
Åsa Eriksson
Pia Steen


Husmödrar Rynningegården
Charlotte Tidholm
Pia Steen


Husmödrar Angelgården
Ingela Åqvist
Britten Sjöberg Strömberg


Fastighetsskötare
Henrik Lindéus
Styrelsesammansättning
Organisation