Organisation

Intendent
Madelene Olsevik

Husmödrar Kallingska Gården
Britten Sjöberg Strömberg
Pia Steen


Husmödrar Rynningegården
Charlotte Tidholm
Pia Steen


Husmödrar Angelgården
Ingela Åqvist
Charlotte Hockart Robner


Fastighetsskötare
Henrik Lindéus
Styrelsesammansättning
Organisation