Intresseanmälan

Det finns ett stort intresse för boende hos SHG Seniorboende, varför vi har upprättat ett register över gjorda ansökningar.

För att finnas med i vårt register tas en mindre årlig avgift på 100 kr ut. Avgiften inbetalas första gången i samband med anmälan som görs på blankett som finns för nedladdning.

Ansökan insändes till:
SHG Seniorboende
Oskarsparken 7
702 12 Örebro.

Ladda ned blankett (pdf)

För att kunna se blanketten behövs gratisprogrammet Acrobat Reader som du kan ladda ner här.