Historik

I början av 1950-talet formades en vision av några socialt engagerade örebroare att kunna skapa ett alternativt boende för äldre. Visionen skulle förverkligas genom att donationer och gåvor skulle ge kapital att bygga hus speciellt anpassade för äldre. Husen skulle inrymma lägenheter i varierande storlekar samt gemensamt kök och matsal. Dessutom var tanken att en sjukvårdskunnig föreståndarinna skulle hjälpa och stötta de boende.

En litet större donation blev grunden för Stiftelsens bildande den 24 januari 1952 och genom åren har många gåvor till avlidnas minne, testamenten och andra gåvor tillkommit Stiftelsen. En god förvaltning av kapital, som placerats i obligationer och aktier under en lång följd av år, gjorde det möjligt att så småningom realisera visionerna.

År 1983 förvärvades en tomt på Mogatan på öster, - nära centrum. Den första fastigheten kunde påbörjas och stod klar 1 april 1985. Fastigheten döptes till Kallingska Gården efter den familj som under många år bebott tomten.

Stiftelsen har därefter byggt ytterligare två Gårdar. Rynningegården på norr byggdes 1988. Angelgården , den senaste Gården ligger vid Angelgatan på väster. Inflyttning där skedde i september 1991.