Fastigheter

Stiftelsens tre gårdar Kallingska gården, Rynningegården och Angelgården ligger alla centralt i Örebro. De två förstnämnda har 28 lägenheter vardera och Angelgården har 38 lägenheter. Lägenheterna varierar från ettor med kök till treor med kök. Samtliga gårdar har tillgång till samlingssal, hobbyrum samt tvättstugor med god utrustning. Alla Gårdar har direktingång i gatuplanet utan nivåskillnader, vilket gör det enkelt att komma fram till hissarna. En trädgård med trivsam uteplats finns på samtliga Gårdar, liksom gästrum som kan nyttjas av besökare. Parkeringsplatser (Angelgården garage) finns att hyra.

I Gårdarnas omgivning finns grönområden och genom de centrala lägena är det inte långt till butiker och affärer. Minst en husmor på varje Gård svarar för trivsel och trygghet samt även för måltider i den gemensamma matsalen.

Hyra och serviceavgift
Hyran inkluderar värme samt del i gemensamma utrymmen. Utöver den sedvanliga hyran betalas en serviceavgift för husmors tjänster, den gemensamma verksamheten och de möjligheter detta innebär. Serviceavgiften är delvis beroende på lägenheternas storlek. Genom särskilt avtal bidrar även kommunen till kostnaden för husmorstjänsten.

Kansli
Stiftelsens kansli sköts av en intendent, som sköter fastighetsförvaltningen och samordningen av den dagliga verksamheten.

Kallingska Gården
Rynningegården
Angelgården
Hyresnivåer